home  | sitemap  |  contact  

Rapporten en beleidsdocumenten

Onderzoek buitenspelen in Vlaanderen

Kind & Samenleving vzw i.s.m. KULeuven i.o.v. de Vlaams overheid, 2008

De speelindex gemaakt op basis van observaties toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen in 2008 zowat gehalveerd was in vergelijking met 25 jaar geleden. Verklaringen die in het onderzoek aan bod kwamen, waren zowel de inplanting en inrichting van de (speel)ruimte als redenen uit de persoonlijke en sociale leefwereld van kinderen.


Download het rapport

 

| |