home  | sitemap  |  contact  

Rapporten en beleidsdocumenten


2014

Succes-en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolpleinen

PDF 2014

 

Volgende onderzoeksvragen komen aan bod:

1. Wat zijn fijne en nare plekken op groene schoolpleinen volgens leerlingen?

2. Wat zijn de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen volgens directeuren en leerkrachten, en ontwerpers en hoveniers?

3. Welke innovaties zijn nodig in de groensector om de aanleg van duurzame groene schoolpleinen te realiseren? 

Rapport lezen? klik hier

 

2012

Zaaien op beton - Groene schoolpleinen en sociale betrokkenheid in de wijk / Hendrikje Warmerdam

Afstudeeronderzoek CMV, Hogeschool Rotterdam, 2012
Klik hier om het document te openen »
 

2014

Speelruimtenormen: een kwantitatieve benadering

Planningsgroep Groen Speelweefsel

Literatuurstudie m.b.t. speelruimtenormen: een kwantitatieve benadering van buitenspeelruimte

Verder lezen »
 

Studie avontuurlijk spelen en speels bouwen in Gent

Stadsbestuur Gent, Jeugddienst (2008) door Fris in het Landschap en Sigrun Lobst

Met onze studie naar de mogelijkheden van avontuurlijk spelen en speels bouwen in Gent wil het stadsbestuur nagaan hoe ze, ook in een stedelijke context, plaats kunnen blijven maken voor spelen in en spelen met natuur.

Verder lezen »
 

2012

Water voor later

Symposiumverslag 10.4.2012

Samenvattingen van prensentaties tijdens een uniek symposium in Amsterdam-West i.v.m. perikelen rondom de speelwaterkwaliteit op het natuurspeelterrein Het Woeste Westen.

Symposiumverslag

 

2010

Visie op Spelen

Gemeente Deventer, november 2010

Gemeente Deventer heeft in haar nieuwe speelbeleidsplan haar visie op spelen geformuleerd. Er is o.a. een apart hoofdstuk opgenomen over natuurlijke speelgelegenheden. Deventer biedt hiermee een belangrijke ondersteuning aan de aanleg van meer natuurlijke speelplaatsen in de gemeente.

Klik hier om het document te openen »
 

2014

Visie groen speelweefsel

Buiten spelen is noodzakelijk voor de fysische en sociale ontwikkeling van kinderen. Maar buiten spelen in het groen blijkt in de woonomgeving van kinderen van vandaag niet meer zo vanzelfsprekend. Met deze instrumenten willen we gemeenten aanmoedigen om werk te maken van een goed weefsel van groene speelplekken om kinderen (opnieuw) kansen te bieden op dagelijks speels contact met de natuur.

Verder lezen »
 

2010

Samenleven in de publieke ruimte

Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten, Joke Vanreppelen, november 2010

Lokale overheden zijn vaak bezig om publieke ruimtes (opnieuw) in te richten. Het streven daarbij is veelal om het samenleven in deze ruimtes zo positief mogelijk te beinvloeden, en negatief gedrag te ontmoedigen. In deze rapportage komen 26 zeer diverse voorbeelden aan bod die ter inspiratie kunnen dienen.

Klik hier om het document te openen »
 

Speelpolders - tips en trucs

Kenniscentrum Recreatie, oktober 2010

Een rapportage van het Kenniscentrum Recreatie, opgesteld in opdracht van Staatbosbeheer. Het rapport geeft ideeën en randvoorwaarden voor de ontwikkeling van speelnatuur in open en natte gebieden, zoals polders en uiterwaarden.

Klik hier om het document te openen »
 

Verandering speelgedrag op een groen schoolplein - een casestudie

Gemeente Rotterdam, november 2009

Een onderzoek naar de effecten van een nieuw groen schoolplein in Rotterdam. Twee basisscholen hebben een gezamenlijk plein, dat in het najaar van 2008 is verbouwd tot een groen plein. Er is gekeken naar de de effecten op de gebruikswaarde, de belevingswaarde, de toe-eigeningswaarde en de attractiewaarde.

Klik hier om het document te openen »
 

2008

Kalf, mais, boer. Hoe ervaren kinderen de boerderijschool? / Anne Remmerswaal

Wageningen Universiteit, 2008

Welke waarde hebben de ervaringen die leerlingen opdoen tijdens de boerderijschool volgens henzelf? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek en is onderzocht met een kwalitatieve casestudy waarbij een voorbeeld van een boerderijschool - een combinatie van een boerderij en een school - centraal stond. 

Verder lezen »
 

2011

Lekker buiten

Ministerie van EL&I i.s.m. Gemeente Leiden (CJG), 2010

Tips en ideeen voor het uitvoeren van het projekt 'Lekker buiten' in een gemeente. "Om ouders van baby's en peuters te inspireren meer naar buiten te gaan en te weten te komen hoe en waar hun eten groeit". een kleine brochure van 30 blz. onder redactie van Graham Dusseldorp

Klik hier om het document te openen »
 

2009

verslagboek Colloquium buitenspelen2009

Depotnummer D/2009/3241/234

een uitgave van de afdeling Jeugd, Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen 

Klik hier voor het document.

(zie ook onderzoek buitenspelen)

 

2014

Onderzoek buitenspelen in Vlaanderen

Kind & Samenleving vzw i.s.m. KULeuven i.o.v. de Vlaams overheid, 2008

De speelindex gemaakt op basis van observaties toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen in 2008 zowat gehalveerd was in vergelijking met 25 jaar geleden. Verklaringen die in het onderzoek aan bod kwamen, waren zowel de inplanting en inrichting van de (speel)ruimte als redenen uit de persoonlijke en sociale leefwereld van kinderen.

Verder lezen »
 

2011

Tuinieren in de generatietuin

Ministerie van EL&I, 2011

Deze brochure o.r.v. Berthe Schipper, John Plomp en Anja Roest schetst op 40 blz. "handreikingen bij het ontwikkelen van een generatietuin, waar kinderen en ouderen samen tuinieren."

Klik hier om het document te openen »
 

Generatietuin

Ministerie van EL&I, 2011

Over de succesrijke samenwerking tussen verzorgingstehuis en kinderopvang 2 Samen in Den Haag. Een geillustreerde brochure van eveneens 40 blz. onder redactie van Corinne Verspeek.

Klik hier om het document te openen »
 

| |