home  | sitemap  |  contact  

Boeken en brochures

Inspiratieboek Groene kinderopvang

De auteurs Marc Veekamp en Bowine Wijffels hebben met dit boek hun jarenlange opgebouwde expertise en netwerk voor een groot publiek ontsloten. Niet alleen gaan ze in het boek in op vragen als 'Wat is Groene kinderopvang', 'Waarom Groene kinderopvang' en 'Hoe realiseer je Groene kinderopvang', vooral laten ze in woord en vooral beeld zien wat er in Nederland al bereikt is.


Bijna 40 locaties vormen evenzovele bronnen van inspiratie, niet in de laatste plaats door de vele praktische tips van mensen uit de praktijk.
Veekamp en Wijffels complementeren het boek met een kijkje over de grens, een uitstapje naar opleidingen en ondersteuningsmogelijkheden. Daarmee is het boek een fundament voor ieder die Groene kinderopvang verder wil ontwikkelen


Prijs: € 13,25

 

| |