home  | sitemap  |  contact  

Boeken en brochures

Naar meer natuur in tuin, park en landschap. Ger Londo. Informatie en inspiratie voor kleinschalige natuurontwikkeling.

ISBN 9050113060, febr 2010

Een praktische gids voor kleinschalige natuurontwikkeling in de stad & dorp en op landschapsschaal. Geeft tips voor het creëren van geschikte milieus, ecologisch groenbeheer, begroeiingstypen en plantensoorten.
Onmisbaar voor ontwerp, aanleg en onderhoud van natuurlijke begroeiingen zoals bloemrijke graslanden of een natuurtuin. Volop informatie én inspiratie voor studenten, vakmensen, particulieren en vrijwilligers.


Natuur ontwikkelt zich spontaan. Vaak zijn echter ingrepen nodig om de natuur te verkijgen die we willen of die waardevol is voor wilde planten en dieren. Natuur draagt bij aan een betere leefomgeving, reduceert stress en heeft een sterk educatieve en economische waarde. ‘Naar meer natuur’ is een toegankelijke praktijkgids en een rijke inspiratiebron voor natuurontwikkeling.
Hoe werken natuurlijke processen? Hoe kun je geschikte milieus creëren en waar moet je op letten bij het aanleggen en onderhouden van natuurlijke begroeiingen zoals een bloemrijk grasland, een stinzenbos, muurbegroeiingen of een onkruidakker? Ook natuurlijke begrazing, (educatieve) natuurtuinen, groen op bedrijfsterreinen of in landelijk gebied komen aan bod.
Het boek is zorgvuldig geïllustreerd en bevat handige lijsten met begroeiingstypen, grond- en bijbehorende plantensoorten. Een prettige praktijkgids voor studenten, ecologen, beheerders en voor iedereen met interesse voor 'wilde tuinen'.

 

| |