home  | sitemap  |  contact  

Boeken en brochures


2019

Buitenspel, (bijna) iedereen is overtuigd, weinigen nemen het risico

Kleuters & ik, Jrg. 35/4, 2018-2019

CEGO medewerker Bart Declercq en kleuterleider Koen De Broeck - sinds jaar en dag ook voorzitter van Springzaad.be vzw - analyseren het paradigma van het algemeen erkend belang van buitenspelen voor kleine kinderen en de praktijkervaring dat er toch zo weinig buiten wordt gespeeld. Uitgebreid artikel met ervaringen en concrete tips (voor buiten spelen en leren in bijvoorbeeld het kleuteronderwijs) gefundeerd met heel wat onderzoeksrapporten en literatuur. 

Klik hier om het document te openen »
 

outdoor play and exploration / Helen Tovey

Een brochure uitgegeven door de Froebel Trust in Engeland.
In het kader van een reeks rond actuele pedagogische thema's die sterk aanleunen bij de hedendaagse Froebel-praktijk

 

Helen Tovey is ook de auteur van 'Laat ze buiten spelen' (uitgave in vertaling in 2011)

Klik hier om het document te openen »
 

2018

Op stap met de bosjuf / Gertie Bergmans

ISBN 978-949-1220-845

 

In de natuur liggen tal van kansen om de opvoeding van jonge kinderen op een speelse manier aan te pakken. In dit boek vind je vijftig uitgewerkte boswandelingen waarbij telkens andere vaardigheden of weetjes aan bod komen. Ideaal voor kleuter- en lagere scholen, natuurverenigingen en jeugdbewegingen.

http://www.vertelpuntuitgevers.be/webwinkel/op-stap-met-de-bosjuf

In de natuur liggen tal van kansen om de opvoeding van jonge kinderen op een speelse manier aan te pakken. In dit boek vind je vijftig uitgewerkte boswandelingen waarbij telkens andere vaardigheden of weetjes aan bod komen. Ideaal voor kleuter- en lagere scholen, natuurverenigingen en jeugdbewegingen.

 

2013

Technisch vademecum recreatieve infrastructuur

ANB, 2013 D/2012/3241/297

Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken. Voor elk infrastructuurelement worden ontwerp- en beheerrichtlijnen geformuleerd, die verduidelijkt worden aan de hand van technische tekeningen. Ook biedt het vademecum inspiratie voor de inrichting van recreatieve zones. Een deel is gericht op speelnatuur.

https://www.ecopedia.gcecc.be/artikel/technisch-vademecum-recreatieve-infrastructuur 

Gratis te downloaden

 

2017

Wilgenhut bouwen / Dieter Willems

Praktische handleiding wilgenhut bouwen (12 blz)

Geïllustreerd stappenplan voor het bouwen van een (grote) wilgenhut. Praktische handleiding van Dieter Willems, gebaseerd op praktijkervaring (aangepaste versie van de brochure uit 2011).

Klik hier om het document te openen »
 

Een toekomstvisie op schoolspeelplaatsen / Katrijn Gijsel (Red. Tine vanfraechem)

Politeia, 1917, € 35, ISBN 978-2-509-03013-9

http://www.pimpjespeelplaats.be/overzicht/speelgroen-waarom

In het kader van het beleidsgerichte luik van 'Pimp je speelplaats

werd via verschillende overlegmomenten en persoonlijke contacten een 'Toekomstvisie op schoolspeelplaatsen' uitgewerkt. Deelnemers en bevraagden waren professionelen uit de domeinen natuur & milieu, jeugd, architectuur, inrichting en participatie, onderwijs, onderwijsinspectie, ouderverenigingen, verzekeringen en risico’s, migratie en diversiteit.

Katrijn Gijsel schreef de eerste versie van de toekomstvisie. Tine Vanfraechem van GoodPlanet legde er de laatste hand aan voor de uitgave van dit boek.

3 Springzaders deden hun inbreng.

http://www.politeia.be/nl-be/book/een-toekomstvisie-op-schoolspeelplaatsen/15771.htm

Verder lezen »
 

2016

Stap voor Stap naar Groene kinderopvang

http://www.groencement.nl/ 


Vergroenen is kinderspel met dit werkboek van Groen Cement!

Wil jij ook meer aandacht geven aan natuur en natuurbeleving in de kinderopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal? Maar je weet niet hoe je dat voor elkaar kunt krijgen? Of wil je inspiratie opdoen?

Dan is het werkboek ‘Stap voor Stap naar Groene kinderopvang’ echt iets voor jou! Ga stap voor stap aan het werk met de inrichting binnen en buiten én betrek de kinderen hierbij. Meer contact met natuur, met planten en dieren geeft rust en stimuleert de ontwikkeling. In het werkboek vind je veel praktische tips. Ook staan er veel leuke ideeën in waar je direct mee aan de slag kan. Werk je met ‘Stap voor Stap naar Groene kinderopvang’, dan kunnen kinderen groen groter groeien! 

 

2015

Picto-play 1.0.

On line (Kind en samenleving)

Handleiding en pictogrammencatalogus rond (groen) speelweefsel

 

Picto-play is een methodiek om kinderen en jongeren publieke (speel)ruimte te laten ontwerpen.  

Makkelijk te hanteren en gratis beschikbaar.

Het bestaat uit een catalogus (powerpointpresentatie) met picto-play 'iconen'.  Deze vormt de kern van het instrument.  De handleiding (pdf) is een heldere beschrijving die je helpt om zelf aan de slag te gaan.

Je kan alles hier gratis downloaden.

 

Handboek generatietuin

42 blz. Uitgave van Nederlands Ministerie van Economische zaken.

Deze handreiking wil  bijdragen aan
de succesvolle samenwerking tussen verzorgingshuizen,
kinderopvangorganisaties  en gemeenten(of NME-centra).

Men onderscheidt de volgende vijf fasen:

1

Visieontwikkeling: vanaf het moment van pril initiatief.

2

Samenwerking: vanaf het moment dat (de betrokken) partijen zich gaan inspannen.

3

Planvorming: vanaf het moment dat de gewenste samenwerking vastgelegd is.

4

Uitvoering: vanaf het moment dat de tuinvariant gekozen is.

5

Beheer: vanaf het moment dat de tuin in gebruik genomen word

http://www.springzaad.be/litdocs/el_en_i_hb_generatietuin_dig.pdf 

 

Handboek tuinieren in de generatietuin

pdf van Nederlands Ministerie van Economische zaken

Concrete uitvoering van de tuin en hulmiddelen om met kinderen en senioren samen te tuinieren.

donwload hier.

 

2014

Kwartetspel Frigoboxboom en Co

downloadbaar kwartetspel rond 'speelbomen en -struiken'

In een boom zit soms een halve speeltuin verborgen. Je kunt je erin verstoppen, je kunt erin klimmen, kampen bouwen, geheimen delen, chillen, dromen... En het mooie is dat niks perfect hoeft te zijn. Meer zelfs: hoe lelijker de boom, hoe leuker het wordt.

Dit is dan ook een warm pleidooi voor het behoud van de scheve dikkerd en de lelijke donder. Zelfs een omgevallen boom kan nog een eigen leven leiden. Ter inspiratie legden we een bonte verzameling speelbomen aan, die we in een kwartet hebben gegoten. Achteraan geven we ook nog een massa tips mee om meer uit die boom op het speelplein, in de stad, in bossen en parken te halen. Nieuwsgierig? En dan is het nu aan u!

Gratis download hier.

 

Over reuzen kaarten en wegvragertjes. Inspraak van kinderen in publiekeruimteprojecten

Kind en Samenleving vzw, Meise, 2011

‘Reuzenkaarten en wegvragertjes’helpt je stap voor stap op weg om kinderen écht inspraak te geven in de vormgeving van publieke ruimten. Je vindt er heldere richtlijnen én 15 heel concrete, goed uitgewerkte technieken om kinderen inspraak te geven in de vormgeving van buitenruimten. De richtlijnen kan je gratis downloaden op de site van Kind en Samenleving (www.k-s.be). De volledige uitgave kan je er voor € 15 downloaden of je kan een papieren versie bestellen.

 

2016

De speeltijd maak er spel van

Pdf Kind en samenleving

Dit stappenplan geeft een beknopt overzicht van wat er allemaal komt kijken bij de aanpak van een speelplaatsvernieuwing.

http://k-s.be/medialibrary/purl/nl/2975623/Publicatie%20speeltijd.pdf 

 

2014

Vitamine G(erealiseerd) praktijkboek groene buitenruimte kinderopvang

Te zien op ISSUU - VlaamsBrabant Kindbeleid

27 kinderdagverblijven, IBO's en onthaalouders uit Vlaams Brabant kregen vorming en coaching van GoodPlanet Belgium én provinciale subsidies om meer natuurlijk speelplezier in hun buitenruimte te introduceren. Met foto's voor en na werden de resultaten in beeld gebracht in dit fotoboek. Zie ook brochure Vitamine G(roen).

 

Je kan het hier raadplegen.

 

Inspiratieboek Groene kinderopvang

De auteurs Marc Veekamp en Bowine Wijffels hebben met dit boek hun jarenlange opgebouwde expertise en netwerk voor een groot publiek ontsloten. Niet alleen gaan ze in het boek in op vragen als 'Wat is Groene kinderopvang', 'Waarom Groene kinderopvang' en 'Hoe realiseer je Groene kinderopvang', vooral laten ze in woord en vooral beeld zien wat er in Nederland al bereikt is.

Verder lezen »
 

Kaboutersoep en wonderblaadjes / Ity Busstra

Ity Busstra

Uitgever A3 boeken, Geesteren, 2014, ISBN 978 94 91 557 14 9. 143 blz., full colour, prijs: 24,50 euro

Ben je zelf ook graag buiten in de natuur? laat je het spelen aan de kinderen over of doe je mee? In het boek 'Kaboutersoep en wonderblaadjes' -zintuiglijke buitenavonturen voor baby's, peuters en kleuters- uitgegeven door A3 boeken, komt de hele ontdekkingsreis aan bod die een baby tot een kleuter kan mee maken als het in een natuurlijke omgeving kan opgroeien. Ik heb er mijn ervaringen in beschreven over creatief buiten spelen met jonge kinderen in een natuurrijke omgeving.

Het is bedoeld voor iedereen die met jonge kinderen te maken heeft in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Dat kan zijn als ouder van een jong kind of als je werkzaam bent in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of kleuterklas. Er staan heel veel natuurlijke ideeën in wat je met jonge kinderen kan doen, zowel binnen als in de buitenruimte en veel prachtig fotomateriaal uit de ontdektuin. Het boek is ingedeeld in de verschillende leeftijden en de zintuigen. Bij elk zintuig kan op leeftijd gezocht worden naar de informatie. Daarnaast zijn er meerdere beschrijvingen hoe je zelf ideeën kunt toepassen in je eigen buitenruimte om voor de kinderen een avontuurlijk natuurlijk speelterrein te scheppen." (tekst achterflap)

Verder lezen »
 

2007

Vrij spel voor natuur en kinderen / Marianne van Lier en Willy Leufgen

Hoe zien succesvolle, uitdagende speelplekken er uit? Uit wat voor leerplekken met zinneprikkelende natuur zijn kinderen niet weg te slaan? Bestaan zulke plekken nog? Ja, ze zijn er, op onverwachte plaatsen, ook in de stad. Dit boek is een ontdekkingsreis naar allerlei fantastische voorbeelden in binnen- en buitenland, een kleurrijk palet van ideeën voor een geslaagde praktijk.

Verder lezen »
 

2006

Vergroening van de Schoolomgeving Technische handleiding / VELT

Depotnummer D/2006/673201

Technische brochure in opdracht van de Vlaamse overheid (LNE)

Nu geïntegreerd in het werkboek

Te downloaden via 

 https://www.wwf.be/nl/school/basisschool/vergroening-van-de-schoolomgeving/ 

 

2002

Vergroening van de schoolomgeving Werkboek Basisonderwijs / WWF

Hangt samen met de technische handleiding. Hier wordt ingegaan op het proces en het educatieve gebruik van de groene school.

 

https://www.wwf.be/nl/school/secundair-onderwijs/vergroening-van-de-schoolomgeving/

 

Vergroening van de schoolomgeving Werkboek secundair onderwijs / WWF

Hangt samen met de technische handleiding. Hier wordt ingegaan op het proces en het educatieve gebruik van de groene school.

https://www.wwf.be/nl/school/secundair-onderwijs/vergroening-van-de-schoolomgeving/

 

2005

Natuur op school Basisonderwijs (MOS)

Depotnr D/2005/3241/081

Themabundel voor vergroening in de basisschool (gratis verkrijgbaar voor MOS scholen via de MOS begeleiders)

Inhoudstafel:

http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/onderwijsniveau/basis/thema/natuur-op-school/inhoudstabel-map-natuur

 

2009

Vergroening op school (secundair onderwijs) / Rebecca Lefevere

MOS(LNE) Depotnr D 2009/3241/059

MOS themabundel voor vergroening op secundaire scholen.

Te downloaden via: http://www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/

onderwijsniveau/secundair/thema/vergroening/achtergrondinfo

 

2012

Handboek Speelgroen (LNE)

Pdf te downloaden depotnr: D /2012 / 3241 /205

Uitgebreid handboek voor het project Speelgroen van LNE (i.s.m. BOS+ en GoodPlanet), gericht op jeugdbewegingen die hun speelterreinen willen vergroenen.De inhoud van deze publicatie is gebaseerd op projectoproepen ‘Speelgroen’ van de Vlaamse overheid in 2009, 2010 en 2011.

Te downloaden via:https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/handboek_speelgroen.pdf

 

Vitamine G(roen)(0-6 j) / Kris Van Ingelghem

Uitgever provincie Vlaams-Brabant i.s.m. GoodPLanet Belgium vzw

Een zeer aardige, stevige brochure met harde kaft, kleurrijk geillusteerd, 56 blz., over de vergroening van de buitenruimte in onthaal- en opvanginitiatieven (0-6 j.), in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant onder eindredactie van Kris Van Ingelghem (GoodPlanet Belgium, Springzaad-Belgie). PDF

 

2009

Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat? / Sigrun Lobst en Josine van den Boogaard (e.a.)

Hoe ziet goede, beheersbare en uitdagende speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, maak je, beheer je deze in de woonomgeving? De schrijvers bundelden hun antwoorden op deze vragen in het boek. Het nodigt uit om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan!

Verder lezen »
 

1988

De natuur als Assepoester

ISBN 90-6966-038-5

Biografie over Michel Thiery (1877-1950)

Gentse leerkracht en stichter van de oudste educatieve Heemtuin in de lage landen. Deze tuin is ondertussen beschermd en te bezoeken.

(Tuin van Kina, Berouw 55 te Gent)

De werken van Thiery bevatten vele inzichten die vandaag nog relevant zijn voor leerkrachten en NME-ers.

 

De shop van het Gentse natuurmuseum De wereld van Kina (www.dewereldvankina.be) beschikt tot vandaag over een kleine voorraad (à 7,40 €, voor meer info klik hier).

Verder lezen »
 

2016

Een betere speelplaats

Pdf uitgegeven door Erasmus Hogeschool

Handeleiding bij het (her)ontwerpen van een schoolspeelplaats in stedelijke omgeving

https://www.erasmushogeschool.be/sites/default/files/Handleiding%20-%20Een%20betere%20speelplaats.pdf 

 

2011

Laat ze buiten spelen - pleidooi voor gezonde risico's / Helen Tovey (e.a.)

2011, vertaling

Op donderdag 21 april is tijdens de gelijknamige conferentie in Natuurmuseum Brabant het boek "Laat ze buiten spelen… pleidooi voor gezonde risico’s" aangeboden aan wethouder Marieke Moorman van de gemeente Tilburg.
Laat ze buiten spelen is een vertaling van het boek Playing Outdoors van Helen Tovey, docent aan de Roehampton University te Londen. De auteur brengt in dit boek belangrijke elementen bij elkaar over wat het betekent om tijdens en door buitenspel te leren.

Verder lezen »
 

2005

Beter buiten spelen. Het speel-leerklimaat op de speelplaats / Greet Caminada ((red.))

Na een algemene inleiding van de redacteur - Buitenspelen niet vanzelfsprekend? volgen vier grote afdelingen: De leerkracht in beeld; De blik op de speelplaats; Vak- en vormingsgebieden; Themasuggesties het jaar rond. Het boek wordt afgesloten met 'nuttige adressen en websites' en een literatuurlijst. In de 'Pedagogische Reeks' van 'Het Jonge Kind' uitgegeven door Bekadidact, Baarn, 2005. ISBN 90-262-4140-2, 22,05 euro

Te verkrijgen via internet.

 

2012

Allemaal spelen! / Anke Wijnja, Marjan Wagenaar (samensteller), Ilse Vonder, Ilse van der Put en Marianne van Lier

Uitgever Stichting Oase, Den Hoorn/Texel, november 2012. 112 blz., full colour.

Het eerste Nederlandstalige boek waarin de ontwikkeling van speelnatuur en de (on)mogelijkheden voor kinderen met fysieke beperkingen, cq. met gedragsstoornissen om hieraan met plezier deel te nemen vanuit heel verschillende invalshoeken en bijbehorende expertise belicht worden. Klik hier om dit boek te bestellen.

Verder lezen »
 

2011

Natuurlijk Toegankelijk Spelen / Anke Wijnja

Bureau Fonkel, NSGK, VSB Fonds, 2010

Deze rapportage gaat uitgebreid in op het ontwerpen van natuurlijke speelgelegenheden voor kinderen met een (fysieke) beperking, én het samen spelen van kinderen met en zonder beperking. Veel praktische tips met concrete maataanduidingen, een heldere indeling en beeldende schetsen. Het boek is alleen in PDF vorm uitgegeven, het is niet in gedrukte vorm verschenen.

Klik hier om het document te openen »
 

2008

Vademecum integrale toegankelijkheid van parken

anb, 2006 D/2006/3241/2020 Red. E. Troch

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vademecum-integrale-toegankelijkheid-van-parken

Gratis te downloaden

 

Rapport onderzoek buitenspelen

Dit onderzoek moest nagaan hoe erg het nu gesteld is met het buitenspelen en ging op zoek naar mogelijke verklaringen voor het veranderde buitenspeelgedrag. Hoewel vele actoren aanvoelden dat buitenspelen veel minder vanzelfsprekend was geworden, was er tot op heden geen of weinig cijfermateriaal om deze tendens te duiden.

Kind en Samenleving vzw voerde in samenwerking met KULeuven de onderzoeksopdracht uit. Op basis van observaties, een survey en een literatuuroverzicht gaven zij een beeld van het buitenspelen anno 2008. De onderzoeksresultaten bevestigden en versterkten de hiervoor geformuleerde verwachtingen: de speelindex gemaakt op basis van observaties toonde aan dat het aantal buitenspelende kinderen zowat gehalveerd was in de afgelopen 25 jaar. Verklaringen die in het onderzoek aan bod kwamen, waren zowel de inrichting van de (speel)ruimte als redenen uit de persoonlijke en sociale leefwereld van kinderen.

http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/onderzoek/buitenspelen_rapport.pdf

 

2012

factsheet Jeugd, Natuur, Gezondheid

 

https://ivn.nl/sites/ivn/files/project/attachments/Factsheet%20Scharrelkids.pdf

 

2008

De Groene Hemel / Bert Ydema

De 'groene onderwijzer' Bert Ydema heeft bijna veertig jaar lang zijn ziel en zaligheid gelegd in het bijbrengen van liefde voor de natuur aan duizenden Amsterdamse schoolkinderen. In het boek vertelt hij hoe we kinderen weer kunnen betrekken bij de natuur. In de schooltuin, maar ook thuis in de achtertuin, of desnoods op de vensterbank.

Verder lezen »
 

2011

Je eigen groentetuin op 1 m²

ISBN 978-90-5856-382-8 Eskabee

Een van de Nederlandstalige boekjes over vierkantemetertuinen.

Dankzij deze methode is tuinieren op harde speelplaatsen toegankelijker geworden. 

Met teeltfiches en tips.

 

2012

Groenten kweken op een vierkante meter

ISBN 9789044732252

Een van de Nederlandstalige boekjes over vierkantemetertuinen.

Dankzij deze methode is tuinieren op harde speelplaatsen toegankelijker geworden. 

 De 12 projecten in dit boek met plantschema's en teeltgegevens bieden inspiratie en informatie. Met deze combinaties kunnen de groenten, kruiden en bloemen in uw vierkante tuintje harmonieus naast elkaar groeien. 

 

2014

Tuinieren op strobalen

ISBN 9789048309429 Veltman uitgevers

Een nieuwe methode: groenten kweken in composterende geconditioneerde strobalen. (Kies voor de organische methode!) Een nieuw en mooi alternatief voor vierkantemeterbakken of tuinieren in potten en bakken.

Is zinvol op terassen, balkons, parkings, opritten en andere verharde oppervlakten (scholen, in de stad, oude bedrijventerreinen...)

Door de verhoogde opstelling ook interessant voor intergenerationeel tuinieren en voor personen in rolstoel.

zie ook www.strawbalegardens.com

Verder lezen »
 

2011

Spelen met buitenruimte

Bureau Niche, oktober 2011. ISBN 9781616279226 Teksten: Jenny van Herrewegen, Jan Kersten, Tiny Wigman c.s.

Dit doeboek is geschreven voor iedereen die met jonge kinderen werkt en met hen buiten speelt. Het boek laat je op een actieve manier inspiratie opdoen voor de inrichting en het gebruik van jouw buitenruimte. Hoe maak je de bestaande buitenspeelruimte avontuurlijker en gevarieerder, zodat deze de kinderen uitdaagt om zichzelf al spelende te ontwikkelen?

Bovenal wil het boek je in tekst en beeld laten zien hoe leuk buitenspelen in een goed doordachte buitenruimte kan zijn.

 

2009

Buitenbenen Handboek voor natuurvriendelijk spelen

http://www.inverde.be/Buitenbenenboek 

 

2011

Natuurspelen

ISBN:978-90-72348-00-5
 

2015

Handboek voor wildplukkertjes

Fontaine Uitgevers ISBN 978 90 5956 587 6 192 blz

Ingedeeld in voorjaar, zomer en najaar worden een aantal zoek-, maak-en doedingen beschreven met planten en dieren. Het geheel is sober uitgegeven met leuke tekeningen en fijne beschrijvingen op maat van kinderen. Passeren o.a. de revue: bootjes van rietblad, fluitjes van fluitenkruid, mierenhotel, fakkel van rietsigaar, dennenbadwater en heel wat eet- en drinkideetjes met gevonden planten en hun vruchten.

http://www.fontaineuitgevers.nl/wp/handboek-voor-wildplukkertjes/ 

 

2006

Artistes de nature. Pratiquer le land art au fil des saisons

ISBN 978-2-915810-10-9, auteur: Marc Pouyet, Uitgeverij: Plume de carotte.

Prachtig boek over Land Art, met heel veel eenvoudige voorbeelden, geordend per seizoen. In het Frans, maar de foto's spreken voor zich.

 

2008

Artistes de jardin. Pratiquer le land art au potager.

ISBN 978-2-9 15810-34-6, auteur: Marc Pouyet, Uitgeverij: Plume de carotte

Van dezelfde auteur als 'Artistes de nature' en even prachtig in zijn eenvoud. Landart in de moestuin...

 

2012

Artistes de nature en ville. Partiquer le land art urbain.

ISBN 978-2-915810-83-7, auteur: Marc Pouyet, Uitgeverij: Plume de carotte

Ook van dezelfde auteur als de twee bovenstaande boeken. Boordevol ideeën voor natuurkunst in de stad.

 

Peintures Végétales avec les enfants

Helena Arendt, uitgeverij La Plage. ISBN 978-2-84221-225-4

Franstalig boek vertaald uit het Duits. Heel veel concrete ideeën voor het maken van en het werken met natuurlijke verf. Met ideeën voor alle leeftijden.

 

2009

Jouets des Plantes Histoires et secrets de fabrications

2009 isbn 9782915810448

Mooi uitgegeven boek met zeer veel illustraties over speeldingetjes die gemaakt zijn van planten: poppetjes, bootjes, muziekinstrumenten, ...

 

2000

Eartwalks

ISBN 0-917011-16-3

Sobere map met natuurbelevingsactiviteiten vanuit Earth Education (lente /zomer-herfst/winter)

Stichting The Institute for Earth Education, Nederlandse Afdeling

Te bestellen via ieenl@xs4all.nl

 

2010

Het oergevoel / Agnes Meijs

ISBN: 978 90 77408 77 3

Het Oergevoel: over vuur maken, sporen zoeken, sluipen en nog veel meer."

meer info: http://natuurlijkheden.nl/

 

Rupsen horen poepen - Praktijkgids natuurbeleving / Jeanette Boogmans

ISBN 978 90 5011 325 0

Rupsen horen poepen is een praktisch boek vol leuke doe-dingen en verbazingwekkende feitjes voor mensen die zich bezighouden met natuureducatie voor kinderen.

Klik hier om het document te openen »
 

2013

Sharing nature

ISBN9789491557040

77 Speelvormen voor natuurbewustzijn.

Verder lezen »
 

2012

Groen speelplezier / Maike Nelissen

Uitgave van NUSO, Utrecht i.s.m. Stichting Oase/Springzaad, Texel, maart 2012, 90 blz., rijk geïllustreerd. Prijs: € 9,95

Creatieve en praktische werkvormen in een natuurspeeltuin.

Een boekje vol speelse activiteiten in, om en met de natuur op je speeltuin. Bedoeld voor speeltuinvrijwilligers, begeleiders van kindergroepen, kinderwerkers, ouders, kortom: iedereen die het leuk vindt om samen met kinderen buiten te spelen en kinderen spelenderwijs meer band met de natuur wil laten ontwikkelen.

Verder lezen »
 

2010

De boom in / Eliza Romeijn-Peeters en Hilde De Weirdt

Davidsfonds 978 90 5908 386 8

Een groen doeboek voor ravotters, speurneuzen en knutselaars. 

 

2008

Het grote vriendelijke en ondeugende boek voor tuinpiraten

CERA ISBN 97890989310040

Een bonte verzameling speelideeën voor lagere schoolkinderen. Soms vrij beknopt uitgewerkt.

 

2010

Naar meer natuur in tuin, park en landschap. Ger Londo. Informatie en inspiratie voor kleinschalige natuurontwikkeling.

ISBN 9050113060, febr 2010

Een praktische gids voor kleinschalige natuurontwikkeling in de stad & dorp en op landschapsschaal. Geeft tips voor het creëren van geschikte milieus, ecologisch groenbeheer, begroeiingstypen en plantensoorten.
Onmisbaar voor ontwerp, aanleg en onderhoud van natuurlijke begroeiingen zoals bloemrijke graslanden of een natuurtuin. Volop informatie én inspiratie voor studenten, vakmensen, particulieren en vrijwilligers.

Verder lezen »
 

2009

Goe gespeeld

Steunpunt Jeugd (nu Ambrassade) in kader van een VIRUS-project

Te downloaden via http://www.goegespeeld.be/de-brochure

 

2012

Modder aan je broek / Marianne van Lier en Mirjam Koedoot

Uitgave Landschapsbeheer Nederland, Mirjam Koedoot & Marianne van Lier, september 2012

Boeiende portretten op basis van interviews met projectleiders en andere direct betrokkenen van zes nieuwe natuurspeelterreinen, verspreid over even veel provincies in Nederland. Leerzaam en onderhoudend voor iedereen die ook bezig is met de inrichting van een natuurspeelterrein of dat van plan is te doen. Het boekje van 76 blz. is fraai geïllustreerd. Gratis te bestellen via het Springzaadwinkeltje

 

2007

Ga buiten spelen / Fiona Danks& Jo schofield

ISBN 9789023012030
 

2012

Bos boek: Ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak / Fiona Danks& Jo schofield

ISBN 9789060386804

Inspirerend natuurbelevingsboek rond takken.

 

2013

Outdoor Avontuurlijke buitenspelen / Fiona Danks& Jo schofield

ISBN 9789060387108

De vrije natuur biedt vrijheid en eindeloos veel ruimte voor spannende en inspirerende ervaringen door haar vele mogelijkheden om de spieren te oefenen, de verbeelding op de proef te stellen, de geest uit te dagen, de creativiteit los te maken en nieuwe vaardigheden te leren. In dit boek hebben Jo Schofield en Fiona Danks zich gericht op het inspireren van kinderen van alle leeftijden - maar ook op ouders, leraren, jeugdleiders en iedereen die met kinderen werkt of speelt - om buiten plezier te hebben op allerlei plekken en onder alle weersomstandigheden. Het bevat ideeën voor activiteiten en praktische projecten voor alle leeftijden en alle gelegenheden, van buiten spelen tot verhalen vertellen in het bos.

 

Slecht weer boek Ontdek wat je allemaal kunt doen in regen wind en sneeuw / Fiona Danks& Jo schofield

ISBN 9789060386934
 

2014

De wilde stad: Ontdek wat je allemaal buiten kunt doen in de stad

ISBN 9789060387238

Ook als je in de stad woont, hoef je je niet te vervelen. Dit boek laat je zien dat je buiten veel plezier kunt hebben met de wilde plekken bij jou in de buurt. Je gaat op jacht naar wilde dieren, je observeert wilde schepselen, je maakt wilde kunst, je speelt wilde buitenspelletjes en beleeft spannende buitenavonturen. In elke stad ligt een wilde, verrassende wereld van planten en dieren altijd om de hoek van de straat te wachten om door jou ontdekt te worden. Het enige wat je hoeft te doen is je ogen openhouden en weten waar je moet kijken. 

 

2007

Het laatste kind in het bos - hoe we onze kinderen weer in contact brengen met de natuur / Richard Louv

In korte tijd is 'Het laatste kind in het bos' in de Verenigde Staten tot een bestseller geworden. Louv is de eerste die recent onderzoek in kaart heeft gebracht waaruit blijkt dat direct contact met de natuur van wezenlijk belang is voor de fysieke en emotionele gezondheid van kinderen.

Verder lezen »
 

2012

Der Spielgarten

Naturnahe Erlebnisräume für Kinder im Garten, Pala-Verlag, Darmstadt, 2012. ISBN 978-3-89566-313-0, prijs: 18 euro excl. verzendkosten

Onlangs ontvingen we via een Duitse collega, Rainer Lutter, een in elk opzicht verrassend boek: ''De speeltuin - natuurnabije belevingsruimte voor kinderen in de tuin, bewegen-verstoppen-ontdekken''(en dat dan in het Duits).

Verder lezen »
 

2003

Gärten für Kinder / Alex Oberholzer en Lore Lässer

Een andere Duitstalige bestseller op het gebied van de planning, inrichting en het gebruik van natuurrijke, spannende natuurbelevingsruimten rondom scholen, kinderdagverblijven, op speelterreinen e.d.
Met voorbeelden uit de Zwitserse praktijk, met uitlopers naar de Duitstalige buren in Oostenrijk, Duitsland en Noord-Italië.

Ulmer Verlag Stuttgart, 2003, 143 blz., ISBN 3-8001-4138-8

 

2001

NaturErlebnisRäume / Dr. Reinhard Witt en Manfred Pappler

Een uitstekend boek voor wie ooit zelf - van de droom tot het zinnige gebruik - het avontuur van een langdurig proces tot een spannende, leerzame, natuurrijke en esthetische schoolomgeving, natuurspeelterrein of buitenruimte van kinderdagverblijven wil aangaan. Rijk geïllustreerd, heel gedetailleerde informatie over alle stappen. Uiteraard in het Duits...

Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, Seelze-Velber, 2001, 279 blz., ISBN 3-7800-5268-7, 22,40 euro (enkele exemplaren nog te koop bij het Springzaadsecretariaat, verzendkosten: 3,50 euro.)

 

2012

Groene schoolpleinen

Uitgegeven door de gemeente Rotterdam

Met het project Groene Schoolpleinen is groene speelruimte gecreëerd op schoolpleinen in Rotterdam.  Vanuit een theoretisch kader en interessante voorbeelden uit de praktijk, zijn aan de hand van elf thema's de bevindingen in een brochure beschreven met als doel: leren en inspireren aan de hand van Rotterdamse voorbeelden.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

2010

Geen leven zonder risico's! / Marianne van Lier en Willy Leufgen

Dit essay geeft een aanzet tot een meer evenwichtige discussie over balans tussen uitdaging en veiligheid bij het spel van kinderen. De schrijvers houden een vurig pleidooi om kinderen vooral ook de kans te geven om te leren gaan met risico's.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

Natuur (in de) BSO / Wietske Smit

Deze brochure (47 blz., eigenwijs A-5 formaat) is geschreven voor pedagogisch medewerkers en leidinggevenden in de kinderopvang die meer aandacht willen besteden aan de natuurbeleving van kinderen. Het boekje kan samen worden gebruikt met de gelijknamige e-learning module om inspiratie op te doen.

www.e-schoolkinderopvang.nl

 

Samenwerken aan Jeugd en Groen

Een handreiking voor gemeenten

Een korte handreiking toegespitst op gemeenten, met tips en voorbeelden voor het succesvol combineren van projecten rondom jeugd en rondom groen.

Klik hier om het document te openen »
 

2009

Jeugd bij bosjes Inspiratie voor groene speelruimte

Ambrassade

 

Kinderen en jongeren spelen. Ze spelen alleen, met broers en zussen, met vrienden uit de buurt of in de jeugdbeweging. Ze spelen binnen, maar ook buiten en dan liefst in het groen. Maar groene speelruimte wordt schaarser en steeds ‘veiliger’.

Dit boek geeft inspiratie aan iedereen die werk wil maken van meer en betere groene speelruimte. Avontuurlijk groen. Natuurrijk en verrassend. Dit is een inspiratieboek met ideeën voor de aanleg en de inrichting van speelgroen. Maar je leest ook hoe je de realisatie van groene speelruimte planmatig kan aanpakken in je gemeente. Verder zijn er concrete ervaringen uit enkele realisaties en plan(t)processen van de voorbije jaren. Daarbovenop krijg je een waslijst van concrete argumenten voorgeschoteld die ook je gemeentebestuur of bosbeheerder kunnen overtuigen om mee te werken.

te bestellen via

http://www.steunpuntjeugd.be/publicatie/detail/531

 

2010

Een groene gezonde wijk

Inspiratie voor de praktijk

Een uitgave met veel voorbeeldprojecten in steden, waar groen wordt ingezet om buurtbewoners meer te laten bewegen, meer contact te laten hebben met elkaar of om kinderen te laten spelen. Achterin is een stappenplan opgenomen.

Klik hier om het document te openen »
 

2009

De Brede School en groene speelruimte: Een korte handreiking / Frank Studulski en Kees Both

Een beknopte brochure (16 pagina's) over de bedoelingen, ontwerp en aanleg en het gebruik van natuurrijke buitenruimtes bij Brede Scholen. Het vormt een sleutel op verdere informatie en verwijst daarom naar uitvoeriger publicaties en naar websites.

Klik hier om het document te openen »
 

1999

Das Weidenbaubuch / Micky Remann en Marcel Kalberer

AT Verlag, Aarau (CH), 1999. 128 blz., ISBN3-85502-649-1, prijs: 26,90 euro

Een fraai opgemaakt, inspirerend boek uit de wereld van de meest creatieve wilgenbouwers. Alle mogelijke levende en niet-levende wilgenbouwsels, van ufo's tot kathedralen, van groene klaslokalen tot wilgenspinnen, wilgencafe's, -paleizen of -bruggen. Een wonderlijk, aanstekelijk boek.

 

2007

Vrij Spel voor het Speelbos

Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum maakte deze kleurrijke, zeer informatieve brochure in samenwerking met Staatsbosbeheer in opdracht van het ministerie van LNV (2007).De brochure richt zich specifiek op speelbossen en bespreekt o.a. de inrichting, het onderhoud en financiën.

Klik hier om het document te openen »
 

2009

Natur Erlebnis Schulhof / Dr. Reinhard Witt

Een compacte A-4 brochure van 56 blz. met veel ideeen voor de inrichting van natuurrijke, avontuurlijke schoolterreinen van de bekende duitse schoolnatuurtuinpionier, Reinhard Witt.

Indeling: basisinformatie, spel en beweging, rust en communicatie, kunst en creativiteit en natuurbelevenis (met veel beplantingstips en soortenlijsten), netwerkinformatie.

Domino Verlag Guenter Brinek, Muenchen, 2008, €7,90

 

Te bestellen bij: www.shop.naturgartenplaner.de (alleen zinnig bij bestellingen boven 25,- euro), anders via ons secretariaat.

 

Natuurlijk spelen

inspiratieboekje gemeente Amersfoort

De gemeente Amersfoort is de afgelopen jaren enthousiast geworden voor het natuurlijke spelen. Dit boekje bevat een overzicht van gerealiseerde plekken en initiatieven in Amersfoort, met zo veel mogelijk inzicht in de manier waarop deze tot stand zijn gekomen en handvatten voor andere enthousiastelingen.

Verder lezen »
Klik hier om het document te openen »
 

2000

Een educatief reservaat, een natuur(lijk) laboratorium

WWF Depotnr D/2000/6732/01

Brochure 44 blz.

Over de planning en aanleg van haag/houtwal, hooiland en poel het creëren van micromilieus, schuilplaatsen voor dieren en composteren i.f.v.educatieve doelen.                                                                         

 

2007

JEUGD vndt.NATUUR-NATUUR vndt.JEUGD

ARGUS depotnr 2007/7434/28

Brochure in het kader van Go4Nature met praktische gids voor jeugdbewegingen vor initiatieven die jeugdgroepen koppelen aan groene speelruimte om er mee zorg voor te dragen.

Met zes praktijkverhalen.

 

| |