home  | sitemap  |  contact  

Artikelen

2019 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 1999

Groene speelplaatsen in Vlaanderen

Auteur: Wouter Verheecke
Verschenen in: KRAX+

Krax+ zoomt in op twee Vlaamse scholen met een avontuurlijke speelplaats en luistert naar het advies van expert Kris Van Ingelghem. 


http://ambrassade.be/publicaties/groene-schoolspeelplaatsen-vlaanderen 

 

| |